U potrazi smo za monterima klima i ventilacionih sistema, kao i njihovim pomoćnicima za rad u Njemačkoj!